Verdens Bedste Nyheder klar med ny avis

06-09-17

For ottende år i træk afholder Verdens Bedste Nyheder landsdækkende morgenuddeling af deres nyeste avis. DMRU er, sammen med en lang række andre organisationer, med i Verdens Bedste Nyheder for at sætte fokus på Verdensmålene - og alle de gode historier fra udviklingslandene.

Fyldt med de bedste historier - primært fra udviklingslandene - sætter Verdens Bedste Nyheder hvert år spot på fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. Det gør de gennem en landsdækkende uddeling af deres nyeste avis, og i år afholdes morgenuddelingen fredag 8. september kl 7:00-9:00.

Vi skal fortælle om alt det gode

DMRU er med i Verdens Bedste Nyheder, fordi det er vigtigt, at vi fortæller historierne om alt det gode der sker helt derude, hvor journalister og tv-kameraer sjældent kommer. I mange udviklingslande spiller de lokale kirker og kirkelige organisationer en vigtig rolle i at støtte fattige mennesker, fordi man er til stede i områder, som ellers kan være svære at nå.

Den danske befolkning troede, at det gik dårligt for verden

Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene og udviklingssamarbejde – og at folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde på en lang række områder, for eksempel fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse og krig og konflikt. Formålet med kampagnen var at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde.


I 2016 blev Verdens Bedste Nyheder stiftet som en selvstændig forening af en række forskellige sektorer: FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. 

Verdens Bedste Nyheder en non-profit organisation, og deres midler kommer primært fra Danida, medlemskontingenter, EU-midler, fonde og private bidrag.

Læs mere om Verdens Bedste Nyheder her.

Læs mere om Verdens Bedste Nyheders morgenuddeling her.

jazzandclassical.com