Stærke samarbejder har forbedret spedalskes vilkår i Bangladesh

30-11-18

Siden 1997 har den danske organisation Spedalskhedsmissionen støttet udviklingen og driften af et hospital i Bangladesh. I dag er hospitalet et af landets førende og har en række tilbud til patienter til spedalskhed. Hospitalet fortæller derfor også historien om et mangeårigt, gensidigt partnerskab mellem en institution i Bangladesh og en gruppe danske frivillige


I byen Nilphamari i det nordlige Bangladesh ligger et hospital, DBLM-hospitalet, der siden 1977 har specialiseret sig i at behandle spedalskhed. I dag er hospitalet referencehospital for hele Bangladesh, og patienter kommer endda udenlands fra for at få glæde af hospitalets ekspertise.  I folkemunde kaldes hospitalet blot for ”Danish”, fordi det er startet af danske missionærer.

Siden 1997 har den danske organisation Spedalskhedsmissionen støttet det højt specialiserede spedalskhedshospital og har efterhånden også engageret sig i at understøtte nye tiltag, der kan gøre livet lettere for patienter med spedalskhed. Det er fx selvhjælpsgrupper, hvor man i fællesskab arbejder med uddannelse, opsparing og indtægtsskabende aktiviteter.

”Uden støtten fra dette projekt, havde min mor og jeg ikke haft mulighed for at forsørge os selv,” fortæller Latifa Begum, hvis mor, som lider af spedalskhed, i flere år har været tilknyttet en selvhjælpsgruppe.

”Før kunne vi ikke komme i moskeen eller deltage i arrangementer med andre fra landsbyen. Med støtte fra gruppen har min mor fået et kunstigt ben, og vi har via opsparing og lån mulighed for at tjene en indkomst,” fortæller hun.

Organisering for forandring

Selvhjælpsgrupperne er samtidig hjemsted for sammenslutninger, der forhandler med myndigheder på kommune- og distriktsniveau om adgang til offentlige ydelser, som alle bangladeshere med handicap har ret til – men som de ofte ikke får adgang til, hvis ikke der spørges og ansøges rimelig bestemt.

”Før var vi uglesete, men i dag holder vi møde med kommunen, og de respekterer os. Det gør en verden til forskel at have den dialog,” fortæller Latifa Begum.

Også på myndighedsniveau er man glæde for samarbejdet med de foreninger, projektet har bygget op:

”De er meget velorganiserede, og taler med vægt. Vi havde i kommunen også stor glæde af at blive oplyst mere om Handicapkonventionen. Når der er problemer, kommer de til os, og vi hjælper dem,” fortæller Abdur Razzak, som er kommunens ansvarlige for samarbejdet.

Formålet med projektet er netop at mobilisere mennesker med spedalskhed og give dem muligheden for både behandling, uddannelse og indtægt, men også fællesskab og værdighed, fortæller projektkoordinator Suren Singh fra Spedalskhedsmissionens partner i Nilphamari.

Langvarigt partnerskab – langsigtet udvikling

Historien om hospitalet og dets behandlingstilbud er derfor også historien om et langvarigt partnerskab mellem en sundhedsinstitution i Bangladesh og en gruppe danske frivillige, som har haft et fælles mål for øje, fortæller Kristine Kaaber Pors, som er projektkonsulent hos DMRU og gennem flere år har fulgt projektets udvikling.

”Spedalskhedsmissionen har med deres mangeårige indsats formået at bistå et langt sejt træk. Fra fokus på diagnosticering og behandling af spedalske over oplysning om spedalskhed til i dag at arbejde for bedre vilkår for spedalske bredt forstået,”  fortæller Kristine Kaaber Pors.

Historien fra Bangladesh er således et stærkt eksempel på, hvordan længerevarende samarbejde kan bringe vedvarende forandring. Samtidig viser den, hvordan kirkelige organisationers særlige tilgang til udviklingsarbejdet, lønner sig, pointerer Kristine Kaaber Pors. Hun fortæller, at man bl.a. har inddraget religiøse ledere i oplysningsarbejdet om spedalskhed, og på den måde har formået at nå bredere ud, end projektet ville kunne på egen hånd. 

Hospitalet har skaffet en fjerdedel af den nødvendige indtægt fra egen omsætning, men er stadig afhængig af støtte, bl.a. fra Spedalskhedsmissionen, der fortsat bidrager. På en partnerskabskonference i februar 2019 vil det blive afklaret, hvordan Spedalskhedsmissionens engagement skal være fremover. Det ligger dog fast, at der fortsat vil være et dansk samarbejde med hospitalet og mennesker med spedalskhed i Bangladesh.

Læs mere om igangværende projekter her.