Seks millioner mere til kirkeligt udviklingssamarbejde

04-01-19

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har i slutningen af 2018 modtaget en ekstraordinær bevilling på seks millioner kroner, som skal være med til at imødekomme den store efterspørgsel på midler til globale udviklingsprojekter.


Det er en væsentlig anerkendelse af kirkelige organisationers berettigelse i udviklingsarbejdet, når den pulje, som DMRU administrerer, er øget med seks millioner kroner.

Det mener DMRUs sekretariatschef Peter Blum Samuelsen.

I 2018 blev puljen øget fra 13,3 til 20 millioner kroner. Mod slutningen af året har Udenrigsministeriet valgt at tilføje yderligere seks millioner kroner til puljen for at imødekomme den store efterspørgsel, der har været fra paraplyorganisationens medlemmer i år.

”Det er en mærkbar anerkendelse af de værdifulde projekter, som vores medlemsorganisationer har stået bag de seneste år,” siger Peter Blum Samuelsen i en pressemeddelelse.

Han glæder sig først og fremmest over udsigten til, at en større andel af de gode projekter, der ansøges midler til, nu faktisk kan føres ud i livet.

Langvarige partnerskaber

Peter Blum Samuelsen glæder sig samtidig over, hvad han ser som en generel ændring i måden kirkelige organisationers engagement opleves.

”Global diakoni, der er DMRU-fællesskabets særlige tilgang til internationalt udviklingssamarbejde, oplever i disse år en tiltagende anerkendelse for dens evne til at skabe social og økonomisk forandring i kontekster, hvor religion, på godt og ondt spiller en enorm rolle,” siger han og henviser blandt andet til kirkernes vidt forgrenede folkelige engagement både herhjemme og ude. Kirker og kirkelige organisationer har langvarige partnerskaber, så udviklingssamarbejdet foregår gennem lokale og højt respekterede aktører i lokalsamfundet.

Det er med til at styrke den forandring, som den danske støtte er med til at sætte i værk, forklarer Peter Blum Samuelsen.

En grundlæggende menneskerettighed

I ministeriets begrundelse lyder det bl.a., at ekstrabevillingen kommer pga. medlemsorganisationers øgede interesse for midler til udviklingsprojekter. Der gøres samtidig opmærksom på, at en del af midlerne ønskes brugt til at fremme arbejdet inden for tros- og religionsfrihed.

Og det glæder Filip Buff Pedersen, projektkonsulent hos DMRU, som primært arbejder med tros- og religionsfrihed.

Han understreger dog samtidig, at det er vigtigt, at kampen for tros- og religionsfrihed ikke kæmpes af de trosbaserede organisationer alene.

”Det er værd at pointere, at tros- og religionsfrihed ikke er frihed for religioner, men en grundlæggende menneskerettighed, der handler om at vi hver især har ret til at tænke og tro, som vi vil,” siger Filip Buff Pedersen.

Af samme grund er spændvidden stor, når det drejer sig om, hvilke projekter, der udføres under den dagsorden. I 2018 er der eksempler på støtte til Det Danske Bibelselskabs partner tv-kanalen Sat7, som gennem interaktive tv-programmer for børn og forældre fremmer bevidstheden om basale frihedsrettigheder.

Paraplyorganisationen Organisation of African Instituted Churches har fået midler til læreprocesser for østafrikanske kirkeledere, der samarbejder med muslimske ledere om fredelig sameksistens i fem østafrikanske lande.

Mission Afrikas partner Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun har fået mulighed for at støtte fredskomiteer med religiøse, traditionelle og administrative ledere i Cameroun, der kombineret med indkomstskabelse forebygger radikalisering blandt unge.

Denne artikel blev også bragt på Globalnyt.dk