Ligestilling som DMRU-tema 2019-20

13-11-19

DMRU har i 2019 sat sig for at undersøge, hvor gode DMRU's medlemmer og partnere er til at arbejde med ligestilling i projekterne. DMRU's Verdensmålsreview i 2017 viste, at Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene var et højt prioriteret område blandt 90 procent af DMRU-partnerne og blandt 73 procent af DMRU-medlemmerne.  

Kirker og trosbaserede organisationer er som udgangspunkt dygtige til at skabe rammer om uddannelse og bedre indkomst for kvinder, de har mulighed for via deres prædikestole, frivillige og gode kontakter at gøre en forskel. Men flere kirker og trosbaserede organisationer beror samtidig på patriarkalske strukturer, hvor det er svært for kvinder at gøre sig gældende. DMRU har på den baggrund igangsat en undersøgelse, som består af en review-rejse efterfulgt af medlemsmøde i januar og udvikling af guides og redskaber til at gøre projektarbejdet endnu bedre. 

DMRU's undersøgelse startede i september 2019 med påbegyndelsen af en review-rejse til Tanzania, Burundi, Rwanda og Kenya i selskab med PULS, Baptistkirken og KIT og deres partnere samt den panafrikanske organisation OAIC (Organization of African Instituted Churches), som også er centrum for DMRU's læringsprojekt om kirkelederes fortalervirksomhed ang. social ansvarlighed med deltagelse af 5 medlemsorganisationer og 11 partnere i 5 østafrikanske lande. 

Rejsen viste tydeligt for de deltagende organisationer og for den eksterne konsulent fra Nordic Consulting Group, at kirkepartnerne kan involvere og engagere mennesker på en helt særlig måde. Her er kirkelederne meget engagerede, fordi problemstillingen angår deres centrale arbejde. Rejsen viste, at kirkelige organisationer er gode til at skabe muligheder for kvinder på lokalt græsrodsniveau bl.a. gennem indtægtsskabende aktiviteter og rettighedsforståelse. 

Eksempler fra turen:

- Ægteskabskurser i Burundi, der får ægtefæller til at tale åbent om tabuemner som magtforhold i familien ift. økonomiske beslutninger. Og om vold. Hvordan ægtefæller kan være venner. Hvordan sex kan være godt for både mand og kone. Alt sammen helt åbent i kirkerummet, så de danske tilhørere blev røde om ørerne og rørte over åbenheden.

- Masaierne omkring Arusha, Tanzania, der sammen med PULS’ partner og tanzaniske lokale myndigheder bekæmper overgreb mod kvinder i form af kvindelig omskæring bl.a. ved, at give de kvinder, som tjener penge på denne tradition adgang til alternative indtægtskilder. 

Det vanskelige er spørgsmålet om kvinders indflydelse indenfor kirkestrukturerne og også opfølgning på græsrodsniveauet på distrikts- og regionalniveau. Barriererne for kvinder der vil være teologer og præster er store. Også her er der historier om diskrimination og overgreb. Så der er meget at tage fat på i det videre undersøgelsesarbejde, som DMRU ser frem til at præsentere på et medlemsmøde i januar, hvorefter der arbejdes videre med udvikling af guide og redskaber, der kan gøre vores projektarbejde endnu bedre.

Næste skridt er:

16.12. drøftelse med faglige paneler og bevillingsudvalg ifm. årsmøde

31.01. drøftelse med medlemsorganisationer iftm erfaringsudveksling

28.02. præsentation af undersøgelsesresultater på medlemsmøde

Forår 2020: udvikling af guide og redskaber projektarbejdet.

Kontakt gerne Kristine Kaaber Pors, hvis du vil vide mere.