Lancering: Ny læringsplatform for tros- og religionsfrihed

06-03-18

79% af verdens befolkning lever i et land, hvor deres religion eller tro kan bringe dem i fare. Statslige restriktioner og social forfølgelse baseret på religiøs identitet eller overbevisning er stigende over hele verden. Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed tilbyder forskellige værktøjer, der kan hjælpe med at vende denne trend.

- Det er vores erfaring med arbejdet for tros- og religionsfrihed, at der sker bæredygtig forandring, når der opnås en social, politisk og juridisk kultur for tros- og religionsfrihed. Denne kultur skal skabes af både magthavere og dem der lider under mangel på tros- og religionsfrihed. Fred, stabilitet og udvikling afhænger af opretholdelsen af menneskerettighederne, ikke mindst vores evne til at leve side om side og acceptere at alle har samme rettigheder, siger Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef hos Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, der er en af initiativtagerne bag læringsplatformen.

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed har ressourcer såsom korte film på flere forskellige sprog, studiemateriale og idéer til grupperefleksion, som har til formål at hjælpe individer, lokalsamfund og beslutningstagere med at fremme læring om, refleksion over og promovering af tros- og religionsfrihed for alle. Ressourcerne er blevet udviklet i samarbejde med specialister og med inputs fra mennesker med forskellige religiøse baggrunde.

Materialet er allerede blevet brugt ved arrangementer med civilsamfundsorganisationer i Asien, Mellemøsten og Europa. Her har det inspireret forskellige civilsamfundsaktører til at træne andre, promovere retten til tros- og religionsfrihed og fremme den gennem lokale og internationale instanser.

- Læringsplatformen vil uden tvivl styrke os i at fremme vores ret til tros- og religionsfrihed gennem en meget tiltrængt normafklaring, siger FN’s Specialrapportør for tros- og religionsfrihed, Ahmed Shaheed, som er en af platformens ekspertrådgivere.

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed bliver lanceret ved et højniveausmøde i forbindelse med Menneskerettighedsrådets 37. session i Geneve den 6. marts 2018. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling glæder sig til, at læringsplatformen kan komme i brug i arbejdet for tros- og religionsfrihed.

Om Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed er et initiativ under Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief (NORFORB), hvor Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er med. I partnerskab med en lang række sekulære og trosbaserede organisationer vil platformen være med til at promovere retten til tros- og religionsfrihed for alle, som den er skrevet i artikel 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i den Internationale Konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

For mere information:

•    Besøg læringsplatformen: http://www.forb-learning.org/

•    Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef hos DMRU er til rådighed for yderligere spørgsmål. pbs@dmr.org, 8172 4001