Kvindernes Internationale Kampdag: 2,8 mio. kr. fra DMRU-puljen til udviklingsindsatser for kvinders rettigheder

08-03-18

Hos DMRU har arbejdet for kvinders rettigheder høj prioritet. Derfor støtter DMRU-puljen en lang række projekter, der arbejder for kvinders sociale og økonomiske rettigheder og muligheder. Alene i 2017 har DMRU bevilget 2,8 mio. kr. til forskellige udviklingsindsatser, der eksplicit skal støtte kvinders rettigheder.

Ligestilling mellem kønnene er afgørende for at skabe bæredygtig udvikling. Punktum. Basta. Bum. 

Men, verden over er uligheden mellem kønnene stadig stor, og kvinder er i højere grad udsatte end mænd, blandt andet når det kommer til adgang til indtjenings- og uddannelsesmuligheder, vold i hjemmet og skadelige traditioner. Vejen er altså stadig lang for at opnå ligestilling og for at kvinder får de samme rettigheder som mænd.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene minder os om, at kampen for kvinders rettigheder og muligheder fortsat er, og skal være, en prioritet i udviklingsindsatser. Derfor er vi i DMRU glade for, at de udviklingsindsatser, der får støtte fra DMRU-puljen, aktivt arbejder med kvinders rettigheder. 

For at markere Kvindernes Internationale Kampdag her den 8. marts 2018 har vi fundet nogle af de gode historier frem. Disse udviklingsindsatser er bevilget af DMRU i 2017, og tegner et godt billede af hvordan DMRUs medlemsorganisationer arbejder målrettet med kvinders rettigheder. 

Læs her de tre meget forskellige historier om gode projekter til gavn for kvinder – og lokalsamfund – i Mali, Burundi og Etiopien. 

Mali: Indkomstskabelse og lokalsamfundsudvikling

Mission Afrika har en lang historie med udviklingsindsatser målrettet kvinder, og dette projekt er seneste skud på stammen. I det sydvestlige Mali har Mission Afrika sammen med deres lokale partner nemlig søsat et projekt for mere end 900 kvinder og deres familier. 

Gennem uddannelse og træning til landsbyernes kvinder er vil projektet støtte den positive udvikling, der allerede er i gang i området i forhold til kvinders rettigheder. Som en del af projektet støttes kvinderne til at få en ekstra indkomst gennem gedehold og kompostering, og projektet vil også arbejde med at sikre pigers skolegang.

Kvinder er ofte nøglen til trivsel i familien, men er ofte dårligt stillet i samfundet og har dermed dårlige muligheder for at tjene penge til familien. Gennem et projekt som Mission Afrikas, får kvinder muligheden for at komme på arbejdsmarkedet og adgang til uddannelse, der gør dem i stand til at skabe positive forandringer for dem selv, deres familie og deres lokalsamfund.

Burundi: Opgør med vold i hjemmet

Patriarkalske familietraditioner kan føre til vold i hjemmene – et emne der ofte er meget tabubelagt, og svært at konfronterer for involverede parter. Tavsheden er ikke altid let at bryde, og kvinder er oftest ofre for kønsbaseret vold.

I Burundi kæmper mange netop med disse udfordringer, hvilket er grunden til, at Baptistkirken igennem en målrettet udviklingsindsats vil skabe oplysning og mobilisering, der skal gå imod kønsrelateret vold i hjemmene. 

Igennem fortalervirksomhed og familieplanlægning i kirkerne, vil både mænd og kvinder aktivt gå imod kønsbaseret vold, og projektet skal derudover være med til at uddanne 120 opinionsdannere inden for området.

Læs om Baptistkirkens arbejde i Burundi her 

Etiopien: Arbejdet mod omskæring af piger fortsætter

Omskæring er stadig et omfattende problem for mange børn – især piger - i flere afrikanske lande og en praksis, der både relaterer sig til sundhedsmæssige problemer og socioøkonomiske traditioner. I Etiopien er disse praksisser forbudte, men praktiseres stadig som en dybt forankret del af det traditionsbundne samfund. 

Sammen med sin lokale partner arbejder Promissio aktivt med at stoppe omskæring af piger og kvinder i Etiopien. Arbejdet går den rigtige vej – men der er stadig lang vej endnu. Kvinder og piger står stadig svagt i samfundet ofte uden egentlig ret til ejendom og risikerer at blive gift længe før de er voksne. Læs for eksempel Zenebechs historie her.

Promissios indsats i Etiopien foregår i samarbejde med ungdomsklubber, lærere, religiøse ledere samt lokale myndigheder, og vil skabe en større bevidstgørelse af kønslig omskæring og de skadelige følger de kan have.