Kirker og religiøse aktører spiller en vigtig rolle i det udviklingspolitiske arbejde

19-06-20

’’Det er sådan nogle som jer, der virkelig har fingeren på pulsen i forhold til solidaritetsarbejde.’’ Sådan lød ordene fra Ministeren for Udviklingssamarbejde Rasmus Prehn under DMRU’s medlemsseminar den 15. juni i Vejle, hvor han roste danske kirkelige organisationers arbejde for at fremme tros- og religionsfrihed i syd. 

Rasmus Prehn lagde under sin tale vægt på, at han var glad for at blive inviteret med til DMRU’s medlemsseminar, som var det første fysiske møde, han deltog i efter genåbningen af Danmark. Og her var der stor opbakning til DMRU’s tilstedeværelse i syd: ’’Det arbejde I laver, det er så afgørende for det felt, jeg arbejder i, især det med solidaritet og tænke på andre end sig selv gør en forskel ude i verden. I er med til at inspirere rigtig mange mennesker’’, sagde ministeren.  

Og ministerens ord gav også genlyd hos udviklingsordfører Daniel Toft Jakobsen, som også deltog i det velbesøgte seminar: ’’Fordi religion spiller en stor rolle, er religiøse aktører, kirker og organisationer ofte meget til stede, ofte ude i de mindste landsbyer […]. Det at komme ud i verden, hvor religion typisk spiller en anden og større rolle, end det spiller for mange herhjemme, det kan bidrage med noget særligt. Det kan give en forståelse for og indsigt i verden, som man ikke nødvendigvis har, når man kommer fra en mere sekulariseret dansk sammenhæng. I har virkelig noget at bidrage med udviklingspolitisk’’, sagde Daniel Toft Jakobsen.

Fremme af tros- og religionsfrihed skal bæres af et bredt samarbejde

Under debatten understregede både ministeren for udviklingssamarbejde og udviklingsordføreren, at det er nødvendigt at tænke tros- og religionsfrihed ind i en bredere kontekst og forskellige relevante sammenhænge, så arbejdet for at fremme retten til at tro, tro om igen og ikke at tro forankres på tværs af samarbejder. Og her lød der en direkte opfordring til DMRU’s medlemmer til at arbejde med tros-og religionsfrihedsprojekter:

’’DMRU’s medlemsorganisationer skal være med til at få endnu flere frivillige danskere til at engagere sig i ’’hverdagsdiakoni’’: at man tænker på andre end sig selv og er altruistisk’’, sagde Rasmus Prehn. Ministeren fremhævede i forlængelse af sin opfordring til medlemmerne det særlige engagement, han havde erfaret i kredsen af medlemsorganisationer og roste det store arbejde, der blev gjort i missionskredse, arbejdet i genbrugsbutikker og følgeskabet i internationalt udviklingssamarbejde.

Diakoniminister 

’’Diakoniminister’’, denne titel tog Rasmus Prehn til sig efter at have hørt DMRU’s sekretariatsleder Peter Blum Samuelsen og bestyrelsesformand Jørgen Bøytler forklare, at diakoni er kirkens sociale tjeneste for retfærdighed, menneskers værdighed og det at værne om skaberværket – det vækker glæde i DMRU, som roser regeringens indsats for arbejdet for tros- og religionsfrihed og med religion og udvikling: ’’I DMRU er vi glade for, at ministeren anerkender kirkernes vigtige rolle, og at han har en dyb forståelse for, hvem vi er, og hvad vi gør. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Udenrigsministeriet, og vi håber på en forsat opbakning til kirkernes arbejde i syd’’, fortæller Peter Blum Samuelsen.

jazzandclassical.com