Internationalt lederkursus i kirkeligt udviklingsarbejde

10-01-18

Igen i år afholder Diakonhøjskolen i Aarhus et internationalt 3 mdrs. lederkursus for partnere i syd i efteråret. Skal din sydpartner med?

Formålet med kurset er kapacitetsopbygning af kirkelige organisationers lokale partnere i udviklingslande og kurset har fokus på diakoni, rettighedsbaseret udviklingsarbejde, projektansøgning (LFA), kommunikation samt organisationsudvikling & ledelse.

DMRUs medlemmer har mulighed for at søge økonomisk støtte hertil gennem en ansøgning om kapacitetsopbygning.

Der er allerede en del ansøgere til kurset i efteråret 2018. Inden ansøgningsskemaerne sendes til partnere, anbefales det derfor at sende en foreløbig pladsreservation til Lisbeth Pedersen, leder af Internationalt Kursus, på lp@diakonhojskolen.dk.

Læs mere om kurset på Diakonhøjskolens hjemmeside her.

Har man spørgsmål mm. til kurset, eller ønsker man at modtage ansøgningsskemaer, kan man kontakte Lisbeth Pedersen på lp@diakonhojskolen.dk.

jazzandclassical.com