DMRU’s respons på COVID-19

06-04-20

 

DMRU opmuntrer til nye og relevante projekter 

I en tid med håbløshed, kaos og frustration, ikke mindst blandt verdens mest sårbare grupper i verdens brændpunkter, er kirkelige organisationer mere relevante end nogensinde før. Kirker og kirkelige organisationer er til stede overalt i de fjerneste og fattigste egne og kan opmuntre med håb og tro på fremtiden og samtidig sikre at korrekt og ikke-misforstået information om forebyggelse af COVID-19 spredes hurtigt og bredt under omstændighederne. 

Samarbejdet med kirker og deres store globale kirkelige netværk er afgørende, da de i en religiøs verden har en stor troværdighed og indflydelse på værdier og holdninger i mange udviklingslandes lokalsamfund. Det er vigtigt, vi arbejder for at forhindre, at der i denne tid diskrimineres ift. trossamfunds frihedsrettigheder. Samtidig har DMRU’s medlemsorganisationer traditionelt set et stærkt engagement i hospitals- og folkesundhedsarbejde, som nu er mere relevant end nogensinde før. 

DMRU har uændrede ressourcer til bevillinger i 2020 og opmuntrer derfor til at respondere på de behov, som nu kommer til at udfolde sig i verdens fattigste og mest folkerige lande. Fristen for ansøgninger til DMRU-puljen og ToRF-vinduet er fortsat 1. maj, mens den i GTS-puljen falder per 24. august. Desuden kommer der særlige muligheder for mindre nødhjælpsansøgninger gennem den humanitære pulje, DERF. 

DMRU’s sekretariat står fortsat parat med støtte og hjælp til projektudvikling for de sædvanlige projektidéer, men også ift. indsatser, der særligt adresserer COVID-19, herunder projekter med fokus på oplysnings- og sundhedsindsatser gennem lokale kirker og kirkelige organisationers enorme netværk i samarbejdslande. 

 

COVID-19: Tilpasning af eksisterende bevillinger 

DMRU har fået godkendt en række retningslinjer for tilpasning og fleksibilitet ift. eksisterende bevillinger. Disse retningslinjer omhandler procedurer og principper for udsættelser, administrative udgifter, rapportering, monitorering og ændringer af projekter ift. en mere humanitær indsats. DMRU er i kontakt med medlemmer og partnere for at finde løsninger og gennemføre nødvendige tilpasninger af bevilgede projekter, så de så vidt muligt kan fortsætte og være relevante i den foranderlige situation. Læs mere om retningslinjerne her.

 

Status på DMRU-puljen 

DMRU har indledt en monitorering af, hvordan udbredelsen af COVID-19 vil påvirke aktiviteter hos medlemsorganisationer og partnere i syd. DMRU opfordrer til, at organisationer holder ekstra god kontakt til deres partner i disse tider, da behovene i syd kan ændre sig hastigt. 

DMRU opmuntrer til, at medlemmer løbende opdaterer os om udviklingen i syd særligt ift. arbejdet med sundhed og oplysning i relation til COVID-19. DMRU arbejder p.t. under den antagelse, at alle lande fortsat vil blive udsat for COVID-19, men at de i forskellig grad vil være i stand til politisk og sundhedsfagligt at håndtere situationen. DMRU har dags dato (den 6. april) endnu ikke et komplet overblik, og vi må erkende, at situationen og reaktionerne udvikler sig fra dag til dag.

Det generelle billede er stadig tvetydigt, men langt størstedelen af partnerskabslandene er lukket ned eller ved at forberede sig på spredning af COVID-19. Projektimplementeringen er i visse tilfælde suspenderet, men i de fleste tilfælde drejer det sig om udsættelse og forsinkelse af aktiviteter. Alle monitoreringsbesøg er p.t. aflyst og i få tilfælde har korttidsudsendte besluttet at rejse til Danmark.  

Indtil videre har DMRU ikke modtaget indberetninger om smittede blandt ansatte og målgrupper, men baseret på andre erfaringer fra tidligere (ikke mindst ebola-krisen), vil der være en overhængende risiko for smitte blandt partnere og deres målgrupper.  

DMRU er i løbende dialog med Udenrigsministeriet i forhold til at minimere konsekvenserne af COVID-19. Udenrigsministeriet har spurgt indtil DMRU’s behov og udfordringer, og vi føler, at der generelt er en stor opbakning fra ministeriets side af til at imødegå kommende udfordringer.

 

Samtaleforum for medlemsorganisationer

På DMRU’s facebookside har vi lavet en gruppe, hvor medlemmer kan dele deres tanker om og erfaringer med at håndtere konsekvenserne af COVID-19 i deres daglige arbejde. I gruppen har alle medlemsorganisationerne mulighed for at drøfte, hvilken indflydelse COVID-19 har for partnerskabet mellem Danmark og syd.

For at tilgå gruppen skal medlemmer klikke ind på DMRU’s facebookside og vælge ’Grupper’ i venstre bjælke og derefter klikke på ’COVID-19 – et samtaleforum for medlemmer i DMRU’. Gruppen er åben for alle, men man skal anmode om medlemskab, inden man kan se og lave opslag.

Du finder også et direkte link til gruppen her.

 

Medlemsseminar og generalforsamling udsættes til den 15.-16. juni 2020

- husk at reservere datoerne

DMRU indkaldte den 3. marts til medlemsseminar og generalforsamling den 28. og 29. april 2020. Grundet COVID-19-situationen udsættes det samlede fællesarrangement med DMR til mandag den 15. juni samt tirsdag den 16. juni 2020. Arrangementet finder stadig sted på Vejle Center Hotel.

Seminarerne vil fortsat have fokus på temaet: Kirkelige organisationers særlige rolle i udviklingsarbejdet, og hvordan det kan styrkes gennem øget engagement i den danske befolkning. Vi vil fortsat høre et bredt felt af folketingspolitikere, frivilligheds- og kommunikationseksperter samt ikke mindst fagfolk. DMR vil som udgangspunkt afholde sit repræsentantskabsmøde mandag den 15. juni om formiddagen. DMRU kan vedtægtsmæssigt afholde sin generalforsamling frem til udgangen af juni, og det kan derfor bekræftes, at den vil finde sted tirsdag den 16. juni om formiddagen. Dog er DMR p.t. i gang med en høringsrunde, som forventes afsluttet i starten af april. Herefter står det endelig klart, hvorvidt DMR kan rykke repræsentantskabsmødet til den 15. juni. Medlemsorganisationer modtager snarest opdateret dagsorden og seminarprogram.

Har man tilmeldt sig de oprindelige datoer, skal man tilmelde sig igen her.

 

Sekretariatet under COVID-19-krisen

Regeringen og myndighedernes tiltag i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark er indtil videre forlænget til og med 2. påskedag. Efter myndighedernes anbefalinger er alle medarbejdere sendt hjem og klarer dermed arbejdet hjemmefra. Sekretariatet vil udføre sine sædvanlige opgaver, og telefonen er stadig åben for henvendelser inden for normal arbejdstid, men medlemsorganisationer skal forvente forsinkelser i vores svar. Henvendelser skal som udgangspunkt foregå per mail til den sædvanlige projektkonsulent. DMRU ser frem til, at situationen i Danmark normaliseres og kunne behandle ansøgninger i sædvanligt tempo ved maj-runden. 

jazzandclassical.com