Finanslovsforslag vil øge midler til DMRU

01-09-17

I regeringens seneste finanslovsudspil står DMRU til at få flere midler – helt præcist 6,7 mio. kr. mere årligt frem til 2021.

I sidste uge erfarede DMRUs sekretariat via de sociale medier, at den årlige bevilling står til at stige fra 13,3 mio. kr. til 20 mio. kr. Altså en stigning på ca. 50%. Det er nu blevet bekræftet af regeringens officielle finanslovsforslag, der kom ud i går aftes.

I finanslovsudspillet står der følgende om DMRU:

"DMRU-projekterne giver DMRU's medlemsorganisationer mulighed for at styrke deres partnere i Syd, så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund, herunder styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter. En del af puljeordningen med DMRU bliver desuden anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.”

Som forventet og håbet, udvider finanslovsudspillet DMRUs arbejdsfelt formelt set ved at inkludere arbejde med tros- og religionsfrihed. Det er gode nyheder for verdens forfulgte, at den danske regering for alvor tager fat på problematikken med tros- og religionsfrihed.

Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef hos DMRU, skrev i DMRUs månedlige nyhedsbrev, DMRU Orientering, vedrørende de mulige ekstra midler. Læs Peters klumme fra DMRU Orientering her.

Regeringens finanslovsforslag kan læses her. Forslag der vedrører DMRUs bevilling kan findes på side 93-94.

jazzandclassical.com