DMRU søger controller/økonomimedarbejder

13-02-18

Vil du bruge dine finansielle og administrative kompetencer og erfaring til gavn for udviklingsarbejdet blandt kirker og kirkelige organisationer, som arbejder i verdens fattigste lande? Kunne du tænke dig at arbejde i sekretariatet for en selvstændig paraplyorganisation med 32 danske medlemsorganisationer, 11 ansatte og to puljebevillinger fra Udenrigsministeriet?

Med støtte fra Udenrigsministeriet opbygger Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) kapacitet og bevilger midler til medlemsorganisationers udviklingsindsatser med partnerorganisationer i verdens fattigste lande.

DMRU søger en ny medarbejder til stillingen som controller/økonomimedarbejder. Opgaven har fokus på at sikre den administrative og finansielle kvalitet i vores medlemsorganisationers udviklingsprojekter gennem stærke systemer, procedurer og kapacitetsudvikling både her og i Syd. Ud over controlleropgaver ift. projektregnskaber og finansielle projekttilsyn mv., handler opgaven også om en række interne økonomi- og administrationsopgaver herunder bogføring, regnskab og likviditetsstyring i den daglige drift i sekretariatet.

Arbejdsopgaver

Du vil rapportere til sekretariatschefen og i dagligdagen især arbejde sammen med økonomisekretæren, som har det overordnede ansvar for DMRUs økonomi. Dine arbejdsopgaver kan med tiden udvikle sig, men i første omgang vil du få ansvar for følgende opgaver:

Controllerfunktioner

- Kontrol af projektregnskaber og økonomi for bevillinger under puljerne
- Økonomisk og administrativt projekttilsyn hos partnere i modtagerlande
- Bistå ift. projektregnskaber og likviditetsstyring
- Foretage kvalitetssikring af budgetter ved projektansøgninger
- Relateret kapacitetsudvikling af medlemsorganisationer og deres partnere
- Udarbejde bevillingsregnskaber og rapporteringer under puljerne

Økonomi- og administrationsopgaver

- Assistere med den daglige økonomi- og likviditetsstyring
- Bogføring af indtægter og udgifter
- Assistere ved udarbejdelse af årsregnskab
- Opkrævning af kontingent og andre skyldige beløb fra medlemsorganisationerne
- Regnskabs- og administrationsopgaver for enkelte medlemsorganisationer
- Vedligehold af regnskabssystem (Navision)
- Evt. IT-support og vedligeholdelse af database + kontakt til ekstern konsulent
- Daglige administrationsopgaver herunder indkøb, afregninger, logistiske opgaver

Andre opgaver kan komme på tale afhængig af medarbejderens konkrete kvalifikationer.

Forventede faglige kvalifikationer og kompetencer

- Relevant faglig uddannelse og minimum fem års arbejdserfaring.
- Erfaring med daglig bogføring og afstemning.
- Erfaring med kapacitetsudvikling i Nord og Syd foretrækkes. Ansøgere med erfaring fra udstationering for - NGO, offentlig myndighed eller international organisation foretrækkes.
- Solide engelskkundskaber. Kendskab til fransk en fordel.
- Evne til at arbejde selvstændigt kombineret med gode samarbejds- og formidlingsevner, også i en interkulturel kontekst.
- Gode analytiske evner, systematisk arbejdsform og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer.
- Engagement i og kendskab til kirkeligt arbejde samt trosbaserede organisationers rolle i udviklingsarbejdet er en fordel.

Vi tilbyder

- Fuldtidsstilling med arbejdsplads på Diakonissestiftelsen i København.
- Løn efter aftale
- Gode kollegiale relationer i et udfordrende miljø med muligheder for personlig udvikling.

Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til: Sekretariatschef Peter Blum Samuelsen og Økonomisekretær Helle Hansen, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, tlf.: 39 61 27 77, hhh@dmr.org.

Ansøgning vedlagt CV sendes til ovenstående mail adresse.

Ansøgningsfrist: 22. februar 2018.
Du vil den 23. februar få at vide, om du er indkaldt til ansættelsessamtale, som vil finde sted mandag den 26. februar på DMRUs sekretariat. Tiltrædelse: 1. april 2018