Danmission søger 3 studentermedhjælpere

13-09-17

Danmission er en organisation i udvikling. De har for nyligt indgået en partnerskabsaftale med Danida og har fået tildelt en femårig bevilling fra Dansk Arabisk Partnerskabs Program (DAPP). Derfor har Danmission brug for hjælpende hænder til at løfte arbejdet.


Som studentermedarbejder i Danmissions programafdeling bliver man en del af en kirkelig organisation med en international orientering, der arbejder med partnerorganisationer i Afrika, Asien og Mellemøsten. Specifikt arbejder Danmission i Myanmar, Cambodja, Tanzania, Madagaskar, Egypten, Libanon, Jordan og Syrien. Her arbejdes der med udvikling, interkulturel og -religiøs dialog samt kirkeudvikling.

Der er tre ledige stillinger med to forskellige fokusområder:

- Danmissions programarbejde generelt – med fokus på kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse

- Danmissions programarbejde i MENA-regionen

Som studentermedarbejder får man mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige opgaver og får et spændende indblik i arbejdet i en kirkelig og internationalt orienteret organisation.

I alle stillingerne skal man arbejde med:

- Online arkivering (i OneDrive) og arbejde med Danmissions projekthåndteringssystem, Podio.

- Koordinering af møder i huset og større arrangementer uden for huset, samt planlægning af logistik i forbindelse med rejser og partnerbesøg.

- At assistere fagkonsulenter i arbejdet med ansøgninger, projektbeskrivelser, finansielle såvel som narrative rapporter og i forbindelse med fundraising.

- Praktiske opgaver: tømme opvaskemaskine, rydde op, lave kaffe og handle ind.

- Diverse forefaldent arbejde.

Du har:

- Minimum to år tilbage af dine studier

- Erfaring med OneDrive og projektstyringssystemer, gerne Podio, eller har nemt ved at sætte dig ind i nye systemer

- Du har finansiel forståelse og kan begå dig i Excel

- Et professionelt niveau i engelsk og dansk, både mundtligt og skriftligt

- Kendskab til og gerne erfaring med globalt og internationalt arbejde, fx gennem frivilligt arbejde.


Særligt i forbindelse med det generelle programarbejde:

To af stillingerne skal indgå i Danmissions programarbejde bredt (kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse). Det inkluderer blandt andet udviklingsprojekter finansieret af Danida.

Her er det en fordel at have:

- Erfaring med administrativt og finansielt arbejde med budget og regnskab.

- Kendskab til og gerne erfaring med Danida og/eller EU-finansieret arbejde.

- Relevant uddannelse (fx globale/internationale studier, antropologi, statskundskab, religion, teologi)

Særligt i forbindelse med MENA-arbejdet:

Den tredje stilling knytter sig til Danmissions arbejde i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), der primært arbejder med projekter, der er finansieret gennem Dansk Arabisk Partnerskabs Program (DAPP).

 Her er det en fordel at have:

- Kendskab til MENA regionen.

- Kendskab til arabisk, gerne på et niveau, hvor du kan læse og forstå fx nyhedsartikler.

- Gode kommunikationsegenskaber: kan skrive artikler, opdatere sociale medier, skrive indhold til Danmissions hjemmeside.

- Kendskab til og gerne erfaring med arbejde, der er finansieret gennem Danida eller DAPP.

- Kendskab til udviklingsarbejde, dialog og religion.

- Relevant uddannelse (fx Mellemøststudier, arabisk og islamstudier, arabisk)

 

Danmission tilbyder:

- 8-15 timers arbejde fordelt over to dage pr. uge.

- Et meningsfyldt, udfordrende og varierende arbejde

- Et behageligt arbejdsmiljø i Hellerup med omkring 45 dedikerede kollegaer

- Ansættelse så hurtigt som muligt

Deadline og ansøgning:

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning og et opdateret CV. Begge dele sendes pr. mail til job@danmission.dk senest den 27. september 2017. I emnefeltet i mailen skriver du, hvilken af de to områder, du primært er interesseret i (Programarbejdet generelt eller MENA-arbejdet).

Vi forventer at holde samtaler den 2.-4. oktober.


Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 3962 9911. Spørg efter Jens Aalling Skønager eller Jørgen Skrubbeltrang.

Læs mere om Danmission og deres arbejde på deres hjemmeside her.

jazzandclassical.com