Børnenes Liv giver gadebørn en stemme

01-09-20

Da Tove Videbæk og hendes mand i 2011 rejste til Nicaragua for at besøge deres søn, havde de begge netop indstillet en del af deres aktiviteter for at få mere tid til familie og venner. Men da de blev mødt af Managuas barske gadebillede med fattige og udsultede børn, som sniffede lim og slikkede på pizzabakker for at overleve, stod det klart for Tove og Mogens Videbæk, at de skulle være med til at hjælpe gadens børn og unge til en bedre fremtid.

Et bump på vejen

Da Tove Videbæk og hendes mand rejser tilbage til Danmark, undersøger de straks muligheden for at samarbejde med en dansk forening, der allerede er etableret i Nicaragua. De må dog hurtigt sande, at alle danske foreninger har forladt landet på grund af politiske restriktioner og uroligheder. Derfor vælger Tove Videbæk og hendes mand at starte deres egen forening: Børnenes Liv. De vælger at indgå et samarbejde med den nicaraguanske lokale kirke, Verbo, som driver fire skoler, ét børnehjem og safe houses for misbrugte og sårbare børn og unge i hovedstaden Managua.

Et skub i den rigtige retning

150.000 børn lever på gaden i Nicaragua og udgør ca. to procent af landets samlede befolkning. Mange vokser op uden deres forældre eller søskende, og de er derfor overladt til sig selv. Flere er tvunget til at leve et liv på gaden, hvor prostitution og kriminalitet ofte bliver en levevej. ’’Børnenes Liv og Verbo er med til at uddanne børn og unge i både faglige og praktiske fag, så de en dag kan komme ud på arbejdsmarkedet og klare sig selv økonomisk’’, fortæller Tove Videbæk. Hver elev får tildelt en mentor, når de ankommer til børnehjemmet og skolen, så de får nogle tætte voksenrelationer også fra det omkringliggende lokalsamfund. Mentorerne er med til at forberede børnene på, at de en dag skal vende tilbage til en hverdag uden for skolens fire vægge. Eleverne starter på skolen, når de er mellem fem og 15 år, og når de har afsluttet deres afgangseksamen, får de hjælp til at søge arbejde eller læse videre. Tove Videbæk fremhæver særligt to elever, der har klaret sig godt efter deres eksamen. En elev har startet sin egen bagerforretning og tjener sine egne penge, mens en kvindelig elev i dag studerer psykologi på universitetet.

Landbrug på skoleskemaet

I marts i år besøgte Tove Videbæk og tre Verbo-ledere fra Nicaragua Tanzania for at samle inspiration til deres nyeste projekt. Her lærte de om RIPAT-konceptet (Rural Initiatives for Participatory Agricultural Transformation). RIPAT-konceptet går ud på at undervise grupper af fattige bønder, hvoraf mange er vant til at sulte i tørketiden. De får undervisning om samarbejde, økonomi, valg af afgrøder, samt deres næringsindhold og salgbarhed. Dermed får deres familier sund mad, også i tørketider, og de kan tjene penge på salg af produkterne. Børnenes Liv arbejder lige nu på at implementere konceptet i Nicaragua, som har en meget frugtbar og uudnyttet jord. Planen er, at lokale bønder sammen med elever mellem 14-18 år fra børnehjemmet og skolen skal lære, hvordan de kan dyrke næringsrige afgrøder, som vil kunne sælges videre. Derudover lærer de at dele og give ud af det, de har til dem, der har brug for det. ’’Formålet er at give børnene endnu bedre uddannelse og et større netværk, samt tilbyde undervisning til små-bønder i lokalområdet’’, afslutter Tove Videbæk.

Læs mere om Børnenes Liv’s projekter på deres hjemmeside

jazzandclassical.com