Nye beløbsgrænser under DMRU-puljen

15-01-18

Beløbsgrænserne til følgende tre områder der kan søges støtte til igennem DMRU-puljen, er ændrede:

Der kan nu søges op til DKK 1.000.000 for store projekter og DKK 500.000 for mindre projekter

Projekter kan eksempelvis være i relation til sundhed, uddannelse, børne- og kvinderettigheder.

Der kan nu søges op til DKK 100.000 til aktiviteter.

Aktiviteter kan bl.a. være netværksarbejde, forundersøgelser, kapacitetsopbygning eller anden aktivitet, der styrker partnerskabet.

Der kan nu søges op til DKK 750.000 til udsendelse af udviklingsarbejdere for en toårig periode, og op til DKK 400.000 for en etårig periode.

Formålet med udsendelse af udviklingsarbejdere er at kapacitetsudvikle partneren for herigennem at styrke dennes rolle som forandringsagent og fortaler.

Læs mere om projektstøtte under DMRU-puljen her.