Baptistkirken i Danmark søger udviklingsarbejder til Rwanda

29-11-17

Baptistkirken i Danmark (BID) søger en udviklingsmedarbejder til Rwanda, som skal være med til at udvikle samarbejdet og styrke vores partnere, Baptistkirken i Rwanda (AEBR), Baptistkirken i Burundi (UEBB) og det kirkelige netværk Dutabarane i Burundi.  

Om stillingen

BID har samarbejdet med AEBR siden 2007 og har haft udsendt missionærer og landerepræsentanter i perioder siden da. BID har været aktiv i Rwanda siden 1936 og i nabolandet Burundi siden 1928.
 
Udviklingsmedarbejderen skal fungere som konsulent og arbejde med partnerne i både Rwanda og Burundi med udgangspunkt fra Kigali i Rwanda, hvor AEBR har kontor. Det forventes, at arbejdet med vores burundiske partnere vil kræve tilstedeværelse 5-8 dage om måneden i Burundi, så der må påregnes nogen rejseaktivitet. Fokus for stillingen er kapacitetsopbygning af partnernes organisationer og medarbejdere. Du kommer til at planlægge og deltage i seminarer og workshops og undervise i emner og områder, der aftales i fællesskab med partnerne.
 
Nogle af hovedindsatserne for dit arbejde vil være følgende: 

- Facilitere udvikling og kapacitetsopbygning inden for områder som organisation, administration og økonomi

- Supervisere fælles projektaktiviteter i samarbejde med BIDs sekretær for international mission- Deltage i udarbejdelse af nye projektforslag i udarbejdelse af business plans for indkomstskabende aktiviteter 

- I et vist omfang deltage i ledelsesmøder og generalforsamlinger hos samarbejdspartnerne

- Introducere nye arbejdsmetoder og inkludere fx rettighedsbaserede tilgange til arbejdet, fortalervirksomhed, demokrati og kirken som civilsamfundsaktør

- Identificere træningsbehov og deltage i træning af ledelse, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Du har formentlig nogle af følgende kvalifikationer og lyst til at lære resten:

- Videregående uddannelse indenfor udviklingsstudier, samfundsvidenskab, økonomi eller lignende

- Erfaring med implementering af projekter og projektledelse i Afrika

- Fleksibel og i stand til at skabe resultater i en omskiftelig hverdag

- God til engelsk både skriftligt og mundtligt. Fransk på samtaleniveau en fordel

- Parat til at tilpasse dig forskellige og vanskelige arbejdsmiljøer

- Loyal og høj personlig integritet

- Kristen med kendskab til Baptistkirken i Danmark eller andre kirkelige sammenhænge

 
Stillingen omfatter en 2-årig ansættelse fra sommeren 2018 med mulighed for forlængelse i 1 år med en spændende og fleksibel hverdag i Afrikas hjerte med fokus på missions- og udviklingsarbejde. Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter BaptistKirkens løntabel for udsendte medarbejdere som pt er mellem 14.000 og 18.000 DKK afhængig af kvalifikationer og erfaring. Dertil ydes der støtte til bolig. Udsendte kan typisk opnå skattefritagelse.
 
Send din ansøgning til info@baptistkirken.dk mrk. ”ansøgning” senest den 26. januar 2018. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 6 med deltagelse af repræsentanter fra BID og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Yderligere oplysninger fås hos sekretær for international mission Morten Kofoed på morten@baptistkirken.dk eller telefon/whatsapp +4530112904.

Læs mere om Baptistkirken i Danmark på deres hjemmeside.

jazzandclassical.com