Ansøgningsskema til skolepengerefusion

27-05-19

De skemaer der skal bruges til at ansøge om skolepengerefusion kan hentes her.

 

1. juni indsendes ansøgning om skolepengerefusion for det kommende skoleår.

15. september indsendes regnskab/afrapportering inkl. revisorerklæring for det netop afsluttede skoleår.